frida.bg

Пост-истина: Думата на 2016

Оксфордският Речник оповести международната дума на 2016 година. Думата е post-truth или в превод на български пост-истина.

Пост-истина означава ситуацията, в която обективните факти влияят на формирането на общественото мнение много по-малко, отколкото твърдения, които апелират към чувствата и личните убеждения на хората. Тук може да прочетете официалната дефиниция.

Думата на годината представлява дума или израз, който е избран да представи изминалата година по отношение на езика. Всяка година Оксфордският Речник преценява кандидатите за дума на годината според приноса им и след дебати удостоява с гръмкото звание този един от тях, който улавя най-добре духа, настроението или проблемите на съответната година.

Езикови изследвания, проведени от редактори на Оксфордския Речник разкриват, че употребата на думата post-truth се е увеличила с 2000% в сравнение с 2015.

пост-истина

„Your eyes are more attractive than the truth“

„Очите ти са по-привлекателни от истината”
из песента Should Be Higher на Depeche Mode

Идеята, че светът съществува в условията на пост-истина не е съвсем нова. Тя се появява през последното десетилетие, но Оксфордският Речник отбелязва скок в честотата, с която се употребява думата през тази година в контекста на Брекзита на Обединеното кралство и на президентските избори в САЩ. Думата все повече се асоциира с едно конкретно съществително, описвайки реалността, в която живеем с израза „пост-истинна политика„.

В пост-истинната политическа култура дебатите се водят на емоционално ниво, като се набляга на повторението на тези, чиито фактически опровержения се пренебрегват. A обещанията се дават без връзка с реалните политически възможности.

Публично говорещите разчитат на силните емоционални изявления, които въодушевяват или възмущават аудиторията до степен да забрави или игнорира истината. Оттам до манипулирането на общественото мнение и ръководените от него решения остава само една малка крачка.

пост-истина

„Чистата и проста истина рядко е чиста и никога проста.“

Оскар Уайлд

Думата пост-истина е сложна не само като съдържание, но и в граматическо отношение. Тя е пример за разширяване на значението на представката „пост”, която става все по-важна в съвремието. Вместо просто да реферира към периода от време след определено събитие или явление – като например в пост-военен или пост-модернизъм – в пост-истина представката „пост” има смисъла „принадлежащ към време, в което въпросната концепция е станала маловажна или без значение.“

Този нюанс в употребата се забелязва за първи път още в средата на 20 век и става все по-актуален, например в термини като пост-национален или пост-расов. След края на Втората Световна война започва да се говори за пост-национален свят, а през 2015 канадският премиер Джъстин Трюдо обяви, че неговата страна е първата в света пост-национална държава.

Според президента на Оксфордския Речник изборът за дума на 2016 не е изненадващ, а отразява една година, която е силно политически и социално заредена. Пост-истината намира своето езиково начало във възхода на социалните медии като източник на информация и новини. Доверието към фактите, съобщавани от установените медии все повече намалява. На фона на бурните емоции, кипящи в мрежите, сухите факти на статистиката предизвикват само присмех. Колкото по-официална е една информация, толкова повече се съмняваме в нея.

пост-истина

„Никога не позволявай на фактите да пречат на истината.“

Тим Рот в ролята на Кал Лайтман във филма Lie To Me

За пост-истина се говори все повече през 2016, когато се обсъждат събития от европейска и световна важност, а годината изобилства от такива поводи и на родна почва. И наистина, как иначе, освен като пост-истинна може да бъде определена една ситуация, в която Google показва, че гласувалите в допитването за Брекзит във Великобритания търсят информация за Европейския Съюз не преди, а след референдума.

Съвсем аналогично е и случващото се у нас – най-много българи са питали Google какво е мажоритарна система след края на изборите. Явно е, че определящо голяма част от хората взимат своите решения на базата на своите емоции по определени теми и субективното си отношение към определени личности, а конкретните факти остават на по-заден план.

Но наистина ли истината, за която са умирали в миналото днес вече няма значение?
В социалните мрежи, където съдържанието се създава непрекъснато от всички се е самоналожило правилото, че „Всеки има право на мнение”. Всички мнения там са равноправни. Обикновено компетентността на казаното в тях има много по-малко значение за важността им отколкото изразените в тях емоционални призиви.

Хората са много склонни да повярват на статия, чието заглавие предизвиква у тях емоционална реакция, макар и в съдържанието ѝ да няма нито един факт, който да подкрепя информацията от заглавието, а често дори му противоречи. Много хора не променят мнението, което вече са си създали по определен въпрос, дори и след като източника им на информация бъде официално опроверган или се самоопровергае.

пост-истина

„Рекламите са единствената истина, която може да намерите във вестниците.“

Томас Джеферсън

Безкрайната необятност на световната мрежа изобилства все повече от медии, които със силен патос и гръмки заглавия разказват и преразказват истории без реална основа и сякаш без източник, цитирайки се една – друга. Конкретиката на фактите не само е трудно да бъде проверена, но и никой не си прави труда, а и не се интересува от това.

В съвременния свят информацията се потребява избирателно и всеки е в спокойния център на свое собствено информационно торнадо, търсещ и харесващ мнения, които потвърждават неговото и пренебрегващ като неистински различните от това, в което той вярва.

Колкото и невероятно да е едно твърдение то бива подемано в хор от тези, до чието лично мнение по една или друга причина се доближава. Повтарянето му и споделянето му в социалните мрежи с една все по-голяма аудитория от спорните авторитети на лични приятели, приятели на приятели и едни почти непознати виртуални приятели го легитимира и му придава тежест в духа на народната приказка „Върви лъжец от село на село, та лъже; върви брат му ден по-късно, та маже.”

пост-истина

„Tell me lies, tell me sweet little lies“

„Говори ми лъжи, малки сладки лъжи” из песента Little Lies на Fleetwood Mac

Според психологията хората обичат да бъдат лъгани в името на спокойствието или надеждата. Специалистите казват, че и от психологическа и от философска гледна точка, няма еднозначен отговор на въпроса дали би донесло полза или вреда ако човек можеше да разпознава истината и лъжата. Много хора смятат, че е по добре да си щастлив наивник, отколкото нещастен циник.

Американският драматург от сръбски произход Стив Тесич за първи път употребява термина пост-истина в този смисъл през 1992 г. казвайки:

„Ние, като свободни хора сме направили свободния избор да живеем в един свят на пост-истина .”

Човек е получил още от пред-библейски времена привилегията или бремето на свободния избор. Всеки сам за себе си може и трябва да реши дали да отхапе от ябълката на познанието и да прави собствените си изводи въз основа на фактите или да предпочете рая на „сладките малки лъжи”, докато, както е казал великият Нютон, „океанът на истината се простира неоткрит пред него”.

пост-истина

Текст: Веселина Тулевска